Bun venit pe site-ul Comunei Dochia

73
11.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.73 /11.12.2019privind aprobarea Raportului de activitate al asistentului medical comunitar pe anul 201972
11.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 72 /11.12.2019privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019  și Graficul de activități propuse pentru 2020, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu ” 71
11.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.71 /11.12.2019
privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social
70
11.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.70 /11.12.2019privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.201969
11.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 /11.12.2019
privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2020 și a programului de achiziţii publice pentru anul 2020 a comunei Dochia
68
10.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.68 /10.12.2019
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț
67
10.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.67 / 10 .12.2019
privind revocarea HCL nr. 48/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local Dochia
66
10.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.66 / 10 .12.2019
privind constatarea  încetării de drept a mandatului de consilier local  al D-nei Popa Mariea ,prin deces și vacantarea locului de consilier local
65
10.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65 /10 .09.2019privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casare a bunului mijloc- fix autoturism marca Dacia MCV având numărul de înmatriculare NT 14 CLD cu durata de utilizare consumată64
10.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 64 / 10 .09.2019
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada decembrie 2019  – februarie 2020
63
9.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.63 / 09.12.2019
privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa 
62
4.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 62 din 04.12.2019
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2020-2021
61
6.11.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.61 / 06.11.2019
privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
60
6.11.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60 /06.11.2019
privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019
59
6.11.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59 /06.11.2019
privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2019 , pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai Școlii Gimnaziale Dochia
 58
6.11.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 58 /06.11.2019
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57 din 15.11.2005
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia, județul Neamț

Anexa 1Anexa 2
57
6.11.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57 /06.11.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia56
18.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.56 / 18.10.2019privind aprobarea caietului de sarcini în vederea proiectării și execuției pentru obiectivul de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”
Anexa 1
55
18.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.55 / 18.10.2019privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa 1
54
10.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.54/ 10.10.2019privind achiziționarea unui autoturim nou, din bugetul local al comunei Dochia53
10.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.53 / 10.10.2019
privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020
Anexa 1Anexa 2 
52
10.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.52 / 10.10.2019
privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
51
10.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.51 /10.10.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico economici , pentru lucrarea de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal, în comuna Dochia , jud Neamț ”
50
10.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.50 /10.10.2019privind  aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpuliernii 2019-2020”49
10.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.49 10.10.2019
privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Anghel Constantin
48
10.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.48 /10.10.2019
privind modificarea HCL nr. 39 din 19.08.2019 de aprobare a Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Dochia
47
30.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.47 / 30.09.2019privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
 Anexa
46
16.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.46 /16.09.2019
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț
Anexa
45
5.09.2019
        PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 / 05 .09.2019
privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 
Anexa 1Anexa 2
44
5.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 / 05 .09.2019
privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia  să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia
în anul şcolar 2019-2020 
43
5.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.43 /  05 .09.2019
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada septembrie  – noiembrie 2019
42
30.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.42 din 30.08.2019
privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexă
41
5.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 din 05.08. 2019
privind modificarea Anexei la HCL nr.29/2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț
Anexă
40
5.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.40 din 05.08.2019 privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2019
39
5.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.39 /05.08.2019privind modificarea Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Dochia
Anexă 
38
5.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 /05.08.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilor, obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„ 
Anexă
37
10.07.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 / 10.07.2019privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea  exercitării votului36
10.07.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 / 10.07.2019
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
35
21.06.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35  / 21.06.2019Privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024” la nivelul comunei Dochia , judeţul Neamț
Anexa 
34
14.06.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 34 / 14.06.2019
privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată
de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 angajaţi ai Primariei  comunei Dochia “, judeţul Neamț
33
14.06.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 / 14.06.2019
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
32
14.06.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  32 / 14 .06.2019
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada iunie 2019 – august 2019

 

31
7.06.2019
PROIECT HOTĂRÂRE  nr.  31 din 07.06.2019
privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract de prestări servicii în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț

 

0
17.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30 /2019privind avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizarea localităților din Județul Neamț

 Anexa -REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ 

29
17.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.29 / 2019privind modificarea Anexei la HCL nr.3/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț28
17.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.28 /2019privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia” 27
17.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 27 /2019privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2019 26
17.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 26 /2019privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 201825
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 25 /2019
privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 201924
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.24 /2019privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia 23
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23 /2019privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 201922
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22 /2019
privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia
21
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21 /2019Privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2019
20
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 /2019privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 201819
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 /2019
privind aprobarea lucrărilor suplimentare și a indicatorilor tehnico- economici actualizați la obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„
18
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18 /2019
privind stabilirea cotei- parte din veniturile care revin Școlii Gimnaziale Dochia din contractele de închiriere terenuri ,aflate în administrarea acesteia
17
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.17 /2019
                         privind actualizarea taxei de salubrizare la nivelul comunei Dochia
16
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16 /2019privind indexarea cu rata inflației a taxelor și impozitelor locale pe anul fiscal 202015
17.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.15 /2019privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2019
14
6.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14 /06.02.2019
privind aprobarea organigramei şi modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia 13
6.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.13 /06.02.2019
privind asumarea/neasumarea responsabilităților organzării procedurilor de licitație aferente” Programului Pentru Școli” pentru anul școlar 2019-2020
12
6.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12 /06.02.2019
privind stabilirea componenţei echipei mobile și a procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
11
1.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11/01.03.2019
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2019 – mai 2019
10
8.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂREnr. 10 /08.02.2019
privind modificarea și completarea H.C.L. nr.72 din 21.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019
9
6.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂREnr. 9 /06.02.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați cu diferența de manoperă rest de executat la obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„
8
6.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 /06.02.2019privind aprobareaactualizării „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, judeţul Neamţ7
6.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂREnr.7 /06.02.2019
privind aprobarea scoaterii la licitație publică deschisă în vederea închirierii a unui spațiu de 15,19 mp cu destinația oficiu postal , apartinand domeniului public al comunei Dochia, aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și evaluării

6
6.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂREnr. 6 /06.02.2019privind inițierea procedurii de închiriere pășuni disponibile din proprietatea privată a comunei Dochia5
6.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂREnr. 5 /06.02.2019
privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pașunilor încheiate în anul 2014 între crescătorii de animale și comuna Dochia
4
16.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂREnr. 4 /16.01.2018
privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea General a Asociatieide Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii   votului
3
15.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂREnr. 3 /15.01.2019
privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț
2
4.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRENr.  2 din 04.01.2019privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2019-20201
4.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂREnr. 1 /2019privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 201878
14.12.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.78din 14.12.2018privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate DUMITRIU IOAN77
14.12.2018
PROIECT HOTĂRÂREnr.77 / 14.12.2018
privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2019 a comunei Dochia76
14.12.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 76 din 14.12.2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
75
12.12.2018
PROIECT HOTĂRÂRE
nr.75 / 12.12.2018
privind aprobarea Raportului activității asistentului medical comunitar
pentru anul 2018
74
12.12.2018
PROIECT HOTĂRÂRE
nr.74 / 12.12.2018
privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia
73
12.12.2018
PROIECT HOTĂRÂRE
nr. 73 / 12.12.2018
privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 și Graficul de activități propuse pentru 2019, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu” comuna Dochia, județul Neamț
72
12.12.2018
PROIECT HOTĂRÂRE
nr. 72 /12.12.2018
privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 pentru persoanele beneficiare de ajutor social
71
12.12.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 71 /12.12.2018
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2018
70
12.12.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 70 din 12.12.2018
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019
69
11.12.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 69 din 11.12.2018
privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 noiembrie 2018
68
11.12.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE nr.68 din 11.12.2018privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 201867
20.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 67 / 20.11.2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019
Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Referat de necesitate
66
9.11.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr. 66 din 09.11.2018
privind aprobarea utilizarii sumei de 9.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2018 , pentru cadouri de Crăciun școlari
65
9.11.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr. 65 din 09.11.2018
privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2019
64
12.10.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.64 din 12.10.2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
63
12.10.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.63 din 12.10.2018privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2018
62
12.10.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 62 din 12.10.2018
privindcompletarea inventarului domeniului public al comunei Dochia
61
12.10.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 61 din 12.10.2018 privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul
iernii 2018-2019”
60
12.09.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.60 din 12.09.2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
59
12.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 59 din 12.06.2018
privind desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia
în anul şcolar 2017-2018
58
12.09.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE   Nr.58 din 12.09.2018privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada septembrie 2018 – noiembrie 201857
20.08.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRENr.57 din 20.08.2018privind aprobarea vânzării în rate a suprafeței de 6459 mp terenintravilan  către SC Agricola Beesarsem SRL56
20.08.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 56 din 20.08.2018
privindcompletarea inventarului domeniului public al comunei Dochia
55
20.08.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr.55  din 20.08.2018
privind utilizarea sumei de 52.507,37 lei pentru organizarea ”Zilei Comunei Dochia  și Festivalul Internațional concurs al Artelor Teodore Coresi
54
20.08.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE
Nr.54 din 20.08.2018
privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate CRISTEA NECULAI
53
20.08.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE
Nr.53 din 20.08.2018
privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexa
52
16.07.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr.52 din 16.07.2018privind stabilirea terenurilor unde se vor face plantări de puieți forestieri sponsorizați de Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, prin Direcția Silvică Neamț 51
16.07.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr.51 din 16.07.2018privind aprobarea devizului general actualizat ,pentru lucrarea de investiții  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”50
16.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 50 /16.07.2018
privind acordarea unei  finanțări  unității  de cult parohia Sfinții Voievozi Mihail și Gavril Dochia
49
16.07.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE
Nr.49 din 16.07.2018
privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia
pentru anul 2018
48
16.07.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE
Nr.48 din 16.07.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”47
16.07.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr.47 din 16.07.2018privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 201846
13.07.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr.46 din 13.07.2018privind acordarea Titlui de Cetățean de Onoare al comunei DochiaD-lui  Ștefănescu Ioan45
13.07.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr.45 din 13.07.2018privind acordarea Titlui de Cetățean de Onoare al comunei DochiaD-lui  Pantalon Neculai44
2.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.44 din 02.07.2018
privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia
43
2.07.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRENr. 43 din 02.07.2018
Privind aprobarea Regulamentului de  acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia
Anexa 
42
2.07.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE
Nr.42 din 02.07.2018
privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
41
15.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 41  /15 .06.2018privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei Dochia, județul Neamţ , NR. Cadastral 50481,  în suprafaţă de 463 mp, proprietate privată a comunei Dochia, cu destinația construcție, aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și raportului de evaluare40
14.06.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRENr. 40 din 14.06.2018privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochiapentru anul 2018 39
14.06.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr. 39  din 14.06.2018 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.11, în suprafațã de 1117 mp, cãtre Văduva Gabriel 38
14.06.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.38 din 15.06.2018privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 160 mp, cãtre Văduva Gabriel37
14.06.2018
PROIECT DE  HOTĂRÂRENr.37  din 14.06.2018privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada iunie 2018 – august 201836
22.05.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRENr. 36 din 22.05.2018privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia35
15.05.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.35 din 15.05.2018
privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
34
15.05.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.34 din 15.05.2018
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 6459 mp, cãtre S.C. Agricola Bezarsem S.R.L
33
11.05.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE nr.33 din 09.05.2018 privind implementarea proiectului ”Achiziția unui Buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dochia ,județul Neamț”
Anexa
32
11.05.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.32 din 09.05.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico economici pentru „ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA DOCHIA, JUDETUL NEAMT”
Anexa
31
2.05.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.31din 27.04.2018
Anexa
30
2.05.2018
PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.30 din 27.04.2018 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochiapentru anul 2018 
Anexa
29
20.04.2018
Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Dochia28
20.04.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin comunei Dochia27
20.04.2018
Proiect de Hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 martie 201826
11.04.2018
Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 6/16.02.2018 „privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018”25
11.04.2018
Proiect de Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-nei  Șchiopu Ștefănica   în cadrul  Consiliului Local al comunei Dochia  24
11.04.2018
Proiect de Hotărâre prin care se ia act de  încetarea de drept a mandatului de consilier local  al  D-LUI  PASCARU VASILE, prin demisie și declararea locului vacant23
16.03.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Trofin Adriana22
16.03.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării directe a unor suprafețe de teren  concesionate, pe care sunt edificate construcții21
16.03.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare în vederea elaborării documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”20
16.03.2017
Proiect de Hotărâre privindadaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”la domeniului public al comunei Dochia19
16.03.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”      18
16.03.2018
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2018 – mai  201817
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”16
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 201815
16.02,2018
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.86 din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 201814
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobareaactualizării „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, judeţul Neamţ”13
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la obiectivul  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”12
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate GÂDIOI VASILE11
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2017
Anexa 1
10
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”9
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 20188
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia 7
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privindaprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 20186
16.02.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 20185
16.02.2018
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 20184
16.02.2018
Proiect de Hotărâre  privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 20173
19.01.2018
Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț(inițiator primarul comunei Dochia)
2
19.01.2018
Proiect de Hotărâre privind adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la domeniului public al comunei Dochia     (inițiator primarul comunei Dochia) 68
19.01.2018
 Proiect de hotarâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019(inițiator primarul comunei Dochia) 1
08.01.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017

Bun venit pe site-ul Comunei Dochia

Aboneazate pentru a fi la curent cu toate noutatile din Comuna Dochia

Sari la conținut