Bun venit pe site-ul Comunei Dochia

Relieful: Comuna Dochia se află în  Subcarpaţii  Moldovei, subdiviziunea Depresiunii Cracău – Bistriţa pe o lungime de circa 50 Km şi o lăţime de 20 Km. Structura deluroasă este puţin accidentată cu rare înălţimi semnificative (Movila Icasului 897 m). Trecerea de la luncă la deal se face prin terase cu un aspect plan sau puţin înclinat prin albia Cracăului. Trecerea de la luncă la terase si de la o terasă la alta se face prin versanţi cu lătţme mică cu pantă variind între 10-40% unde s-a dezvoltat o eroziune de suprafaţă şi de adâncime . În cadrul teraselor s-au dezvoltat soluri de tip cernoziom şi brun roşcat de pădure.

Solul: prezintă o etajare în doua trepte:

  • o treaptă de deal cu soluri roditoare în alternanţă cu soluri argiloase care predispun la alunecări de teren (Coasta Cracău, Onoaia ). Potenţial agricol deosebit pentru mai multe tipuri de culturi: fitotehnie, pomicultură, legumicultură;
  • o treaptă de lunca cu cădere abruptă spre râul Cracău în care se văd  urme de exploatări nesistematice ale argilei pentru constructii. Solurile de luncă sunt puţin roditoare cu mlaştini ( Perdele, Crupa Mică, Sârghi, Coasta Bojoaga, Turbata ) sau predispuse la mlaştină ( Bahna Mazarini, Bahna Vatra Iaz ).

Apele formează o reţea moderată cu râul marginal, Cracău, în partea de vest şi câteva pîraie în jumătatea estică, Jidesti, Bahna. Paraiele au un curs lent, stagnant ceea ce determina menţinerea mlaştinilor.

Flora si fauna comunei prezintă o varietate şi o diversitate deosebită caracteristică zonei deluroase fără a prezenta elemente de specificitate. Din punct de vedere silvic ne aflăm în zona stejarului pentru partea colinară, iar in zona de luncă sunt condiţii prielnice pentru arbori de esenţă moale.

Bun venit pe site-ul Comunei Dochia

Aboneazate pentru a fi la curent cu toate noutatile din Comuna Dochia

Sari la conținut