Bun venit pe site-ul Comunei Dochia

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIADIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019

HOTĂRÂREA nr. 74 din 23 .12. 2019privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa 1

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIADIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2019

73
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 73 /20 .12.2019privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2020-2021

72
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 72 /20 .12.2019privind aprobarea Raportului de activitate al asistentului medical comunitar pe anul 2019
Anexa
71
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 71 /20 .12.2019privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 și Graficul de activități propuse pentru 2020, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu ” comuna Dochia, județul Neamț
Anexa 1

Anexa 2
70
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 70 /20 .12.2019privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social
Anexa 1
69
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 69 /20 .12.2019privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2019

68
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 68 /20 .12.2019privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2020 și a programului de achiziţii publice pentru anul 2020 a comunei Dochia
Anexe
67
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 67 /20 .12.2019privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț
Anexe
66
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 66 /20 .12.2019privind revocarea HCL nr. 48/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local Dochia

65
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 65 /20 .12.2019privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al D-nei Popa Mariea ,prin deces și vacantarea locului de consilier local

64
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 64 /20 .12.2019privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casare a bunului mijloc- fix autoturism marca Dacia MCV având numărul de înmatriculare NT 14 CLD cu durata de utilizare consumată

63
20.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 63 /20 .12.2019privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2019

62
13.12.2019
HOTĂRÂREA nr. 62 din 13 .12. 2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

 

DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2019

61
15.11.2019
HOTĂRÂREA nr.61 /15 .11.2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa 1
60
15.11.2019
HOTĂRÂREA nr.60 /15 .11.2019

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019
Anexa 1
59
15.11.2019
HOTĂRÂREA nr.59 /15 .11.2019

privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2019 , pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai Școlii Gimnaziale Dochia

58
15.11.2019
HOTĂRÂREA nr.58 /15 .11.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57 din 15.11.2005

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia, județul Neamț
Anexa 1

Anexa 2
57
15.11.2019
HOTĂRÂREA nr.57 /15 .11.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia”

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2019

56
22.10.2019
HOTĂRÂREA nr. 56 din 22 .10. 2019

privind aprobarea caietului de sarcini în vederea proiectării și execuției pentru obiectivul de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”
Anexa
55
22.10.2019
HOTĂRÂREA nr. 55 din 22 .10. 2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa 1

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE 2019

54
18.10.2019
HOTĂRÂREA nr.54 /18 .10.2019

privind achiziționarea unui autoturim nou, din bugetul local al comunei Dochia

53
18.10.2019
HOTĂRÂREA nr.53 /18 .10.2019

privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020
Anexa 1

Anexa 2
52
18.10.2019
HOTĂRÂREA nr. 52 /18 .10.2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa 1
51
18.10.2019
HOTĂRÂREA nr. 51 /18 .10.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ,pentru lucrarea de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”

50
18.10.2019
HOTĂRÂREA nr.50 /18 .10.2019

privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2019-2020”

48
18.10.2019
HOTĂRÂREA nr.48 /18 .10.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț , Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 18 octombrie 2019
Anexa 1
47
18.10.2019
HOTĂRÂREA nr.47 /18 .10.2019

privind modificarea HCL nr. 39din 19.08.2019 de aprobare a Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Dochia
Anexa 1

Anexa 2

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 04 OCTOMBRIE 2019

46
4.10.2019
HOTĂRÂREA nr. 46/04 .10. 2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa 1

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2019

45
20.09.2019
HOTĂRÂREA nr. 45 / 20 .09.2019

privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Anexa 1

Anexa 2
44
20.09.2019
HOTĂRÂREA nr. 44 / 20 .09.2019

privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia

în anul şcolar 2019-2020

43
20.09.2019
HOTĂRÂREA nr.43 /20 .09.2019

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada septembrie – noiembrie 2019

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 04 SEPTEMBRIE 2019

42
4.09.2019
HOTĂRÂRE nr. 42 din 04 .09. 2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 19 AUGUST 2019

41
19.08.2019
HOTĂRÂRE nr.41 din 19 august 2019

privind modificarea Anexei la HCL nr.29/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț

40
19.08.2019
HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 august 2019

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2019

39
19.08.2019
HOTĂRÂREA nr. 39 din 19 august 2019

privind aprobarea organigramei şi modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia
Anexa
38
19.08.2019
HOTĂRÂREA nr. 38 din 19 august2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilora obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„
Anexa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 19 IULIE 2019

37
19.07.2019
HOTĂRÂREA nr. 37 din 19 iulie 2019

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea exercitării votului

36
19.07.2019
HOTĂRÂREA nr. 36 din 19 .07. 2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa
35
19.07.2019
HOTĂRÂREA nr. 35 din 19.07. 2019

Privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024” la nivelul comunei Dochia , judeţul Neamț
Anexa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 21 IUNIE 2019

34
21.06.2019
HOTĂRÂREA nr. 34 din 21.06. 2019

privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată

de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 angajaţi ai Primariei comunei Dochia “, judeţul Neamț
Anexa
33
21.06.2019

HOTĂRÂREA nr. 33 din 21 iunie 2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019
Anexa
32
21.06.2019

HOTĂRÂREA nr. 32 din 21 iunie 2019

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada iunie – august 2019

31
12.06.2019
HOTĂRÂREA nr. 31/12.06.2019

privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract de prestări servicii în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 17 mai 2019

30
17.05.2019
HOTĂRÂRE nr. 30 /17.05.2019

privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț
Anexa
29
17.05.2019
HOTĂRÂRE nr. 29 /17.05.2019

privind modificarea Anexei la HCL nr.3/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț
Anexa
28
17.05.2019
HOTĂRÂRE nr. 28 /17.05.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia”

27
17.05.2019
HOTĂRÂRE nr. 27 /17.05.2019

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2019
Anexa 1
26
17.05.2019
HOTĂRÂRE nr. 26 /17.05.2019

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2018
Anexa 1

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 17 aprilie 2019

25
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr. 25/17.04.2019

privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”

24
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr.24 /17.04.2019

privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2019

23
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr. 23 /17.04.2019

privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia
Anexa nr.1
22
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr.22 /17.04.2019

privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2019

21
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr. 21 /17.04.2019

Pentru aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2019

20
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr. 20 /17.04.2019

privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2019
Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5
19
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr. 19 /17.04.2019

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018

18
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr. 18/17.04.2019

privind aprobarea lucrărilor suplimentare și a indicatorilor tehnico- economici actualizați la obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„
Anexa 1

Anexa 2
17
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr. 17 /17.04.2019

privind stabilirea cotei- parte din veniturile care revin Școlii Gimnaziale Dochia din contractele de închiriere terenuri ,aflate în administrarea acesteia

16
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr.16 /17.04.2019

privind actualizarea taxei de salubrizare la nivelul comunei Dochia

15
17.04.2019
HOTĂRÂRE nr. 15 /17.04.2019

privind indexarea cu rata inflației a taxelor și impozitelor locale pe anul fiscal 2020

 

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local Dochia din data de 15 martie 2019

14
15.03.2019
HOTĂRÂREA nr. 14 din 15 martie 2019
privind aprobarea organigramei şi modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia
Anexa 1

Anexa 2
13
15.03.2019
HOTĂRÂREA nr. 13 din 15 martie 2019
privind neasumarea responsabilităților organzării procedurilor de licitație aferente ” Programului Pentru Școli” pentru anul școlar 2019-2020

12
15.03.2019
HOTĂRÂREA nr. 12 din 15 martie 2019

privind stabilirea componenţei echipei mobile și a procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
Anexa1

Anexa 2
11
15.03.2019
HOTĂRÂREA nr. 11 din 15 martie 2019

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2019 – mai 2019

10
15.02.2019
HOTĂRÂREA nr. 10 din 15 februarie 2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.72 din 21.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019

9
15.02.2019
HOTĂRÂREA nr. 9 din 15 februarie 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați cu diferența de manoperă rest de executat la obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia”

8
15.02.2019
HOTĂRÂREA nr. 8 din 15 februarie 2019

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, județul Neamț

7
15.02.2019
HOTĂRÂREA nr. 7 din 15 februarie 2019

privind aprobarea scoaterii la licitație publică deschisă în vederea închirierii a unui spațiu de 15,19 mp cu destinația oficiu postal , apartinand domeniului public al comunei Dochia, aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și evaluării

6
15.02.2019
HOTĂRÂREA nr. 6 din 15 februarie 2019

privind inițierea procedurii de închiriere pășuni disponibile din proprietatea privată a comunei Dochia
Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa la Documentația de aribuire

Anexa 4
5
15.02.2019
HOTĂRÂREA nr. 5 din 15 februarie 2019

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pașunilor încheiate în anul 2014 între crescătorii de animale și comuna Dochia

4
18.01.2019
HOTĂRÂREA nr. 04 din 18 ianuarie 2019

privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea General a Asociatiei

de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

3
18.01.2019
HOTĂRÂREA nr. 03 din 18 ianuarie 2019

privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț
Anexă
2
7.01.2019
HOTĂRÂREA nr. 02 din 07 ianuarie 2019

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2019-2020

1
7.01.2019
HOTĂRÂRE nr. 1 /07.01.2019
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018

79
21.12.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate DUMITRIU IOAN

78
21.12.2018
HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

77
21.12.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice şi proiectul programul achiziţiilor publice pe anul 2019 a comunei Dochia

76
21.12.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea Raportului activității asistentului medical comunitar pentru anul 2018

75
21.12.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia

74
21.12.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 și Graficul de activități propuse pentru anul 2019, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu” comuna Dochia, județul Neamț

73
21.12.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 pentru persoanele beneficiare de ajutor social

72
21.12.2018
HOTĂRÂREA privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019

71
21.12.2018
HOTĂRÂREA privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2018

70
21.12.2019
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019

69
13.12.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 noiembrie 2018

68
13.12.2018
HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexa
67
16.11.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea utilizarii sumei de 9.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2018 , pentru cadouri de Crăciun școlari

66
16.11.2018
HOTĂRÂREA privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2019
Anexe

65
19.10.2018
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexă
64
19.10.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2018
Anexă
63
19.10.2018
HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia

62
19.10.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019”

61
21.09.2018
HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexa
60
21.09.2018
HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia
în anul şcolar 2018-2019

59
21.09.2018
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada septembrie 2018 – noiembrie 2018

58
24.08.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării în rate a suprafeței de 6459 mp teren intravilan către SC Agricola Beesarsem SRL

57
24.08.2018
HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia
Anexa
56
24.08.2018
HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei de 52.507,37 lei pentru organizarea ”Zilei Comunei Dochia și Festivalul Internațional concurs al Artelor Teodore Coresi

55
24.08.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate CRISTEA NECULAI

54
24.08.2018
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexa
53
20.07.2018
HOTĂRÂRE privind stabilirea terenurilor unde se vor face plantări de puieți forestieri sponsorizați de Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, prin Direcția Silvică Neamț

52
20.07.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat ,pentru lucrarea de investiții ” Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”

51
20.07.2018
HOTĂRÂRE privind acordarea unei finanțări unității de cult parohia Sfinții Voievozi Mihail și Gavril Dochia

50
20.07.2018
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexa 1
49
20.07.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”

48
20.07.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2018
Anexa 1
47
20.07.2018
HOTĂRÂRE privind acordarea Titlui de Cetățean de Onoare al comunei DochiaD-lui Ștefănescu Ioan

46
20.07.2018
HOTĂRÂRE privind acordarea Titlul de Cetățean de Onoare al comunei DochiaD-lui Pantalon Neculai

45
6.07.2018
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia
Anexă
44
6.07.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia
Anexă
43
6.07.2018
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexă
42
22.06.2018
HOTĂRÂRE privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia

41
22.06.2018
HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei Dochia, județul Neamţ , NR. Cadastral 50481, în suprafaţă de 463 mp, proprietate privată a comunei Dochia, cu destinația construcție,aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și raportului de evaluareprivind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei Dochia, județul Neamţ , NR. Cadastral 50481, în suprafaţă de 463 mp, proprietate privată a comunei Dochia, cu destinația construcție,aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și raportului de evaluare

40
22.06.2018
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexă
39
22.06.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.11, în suprafațã de 1117 mp, cãtre Văduva Gabriel

38
22.06.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 160 mp, cãtre Văduva Gabriel

37
22.06.2018
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada iunie 2018 – august 2018

36
18.05.2018
HOTĂRÂREA privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

35
18.05.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 6459 mp, cãtre S.C. Agricola Beesarsem S.R.L.

34
10.05.2018
HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului ”Achiziția unui Buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dochia, județul Neamț”
Anexa
33
10.05.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico economici pentru „ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA DOCHIA, JUDETUL NEAMT”
Anexa 2
32
2.05.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia, latura estică în lungime de 120.5 ml”
Anexa 1
31
2.05.2018
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
Anexa 1
30
20.04.2018
HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Dochiaprivind alegerea viceprimarului comunei Dochia

29
20.04.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin comunei Dochia
Anexa 1
28
20.04.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 martie 2018
Anexa 1
27
11.04.2018
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 6/16.02.2018 „privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018”

26
11.04.2018
HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al D-nei Șchiopu Ștefănica în cadrul Consiliului Local al comunei Dochia

25
11.04.2018
HOTĂRÂRE prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al D-LUI PASCARU VASILE, prin demisie și declararea locului vacant

24
16.03.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Trofin Adriana

23
16.03.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a vânzării directe a unor suprafețe de teren concesionate, pe care sunt edificate construcții

22
16.03.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare în vederea elaborării documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”

21
16.03.2018
HOTĂRÂRE privind adaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”la domeniului public al comunei Dochia

20
16.03.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”

19
16.03.2018
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2018 – mai 2018

18
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

17
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2018

16
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr.86 din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2018

15
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, județul Neamțprivind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, județul Neamț

14
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la obiectivul Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”

13
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate GÂDIOI VASILE

12
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2017privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2017
Anexa 1
11
16.02.2018
HOTĂRÂREA privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”

10
16.02.2018
HOTĂRÂREA privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2018

9
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia
Anexa 1
8
16.02.2018
HOTĂRÂRE privindaprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2018

7
16.02.2018
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018

6
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018

5
16.02.2018
HOTĂRÂRE privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017

4
19.01.2018
HOTĂRÂRE -Privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț

3

HOTĂRÂRE privind adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la domeniului public al comunei Dochia

2

HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019

1

HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017

Bun venit pe site-ul Comunei Dochia

Aboneazate pentru a fi la curent cu toate noutatile din Comuna Dochia

Sari la conținut